e-autoparts.gr  
 Το καλάθι είναι άδειο
Στο Καλάθι   Ταμείο
 

Λάδια-Βαλβολίνες- Λάδια- (Υδραυλικού)

Λάδι -Μηχανής Αντιψυκτικά-Αυτοκινήτου Βαλβολίνες-ΑυτοκινήτουΚάθε λιπαντικό που καλύπτει ή υπερβαίνει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο όχημα, είναι
κατάλληλο για τον κινητήρα του οχήματος. Τα όσα ακούγονται είναι απλώς λόγια συμφέροντος προς
συγκεκριμένα προϊόντα ή ακόμη και άγνοια σε θέματα λιπαντικών.
Τύποι Λιπαντικών
Τα λιπαντικά αυτοκινήτων χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: μονότυπα και πολύτυπα.
Μονότυπα, ονομάζονται τα λιπαντικά απλής ρευστότητας και απευθύνονται σε αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας.
Πολύτυπα ονομάζονται τα λιπαντικά πολλαπλής ρευστότητας και απευθύνονται σε αυτοκίνητα νεότερης
τεχνολογίας.
Τα πολύτυπα λιπαντικά διακρίνονται σε ορυκτής βάσης, σε ημισυνθετικά και συνθετικά.
Τα ορυκτής βάσης ή ορυκτέλαια (mineral), κατασκευάζονται από το ακατέργαστο πετρέλαιο που έχει υποβληθεί σε
ποικιλία σύνθετων διαδικασιών χωρισμού (διύλιση). Έχουν αρκετά συχνή χρήση, στα αυτοκίνητα και στις
βιομηχανικές εφαρμογές.
Τα ημισυνθετικά (Semi-Synthetic) είναι μίξη δύο τύπων βάσης λιπαντικού (συνήθως 70-80% ορυκτέλαιου και 20-30%
συνθετικού λιπαντικού). Είναι καλύτερης ποιότητας από τα ορυκτέλαια.
Τα συνθετικά (synthetic) είναι προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί μέσω χημικής επεξεργασίας διαφόρων συστατικών.
Είναι ότι καλύτερο διαθέτει σήμερα η τεχνολογία των λιπαντικών. Οι δύο κύριες οικογένειες που χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή τους είναι:
• Εστέρες
• συνθετικοί υδρογονάνθρακες, polyalphaolefins κατασκευασμένες από αιθυλένιο του ακατέργαστου
πετρελαίου.
Τα συνθετικά λιπαντικά, έχουν εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες και εξαιρετική θερμική σταθερότητα. Εξαιτίας της
επεξεργασίας τους, είναι ακριβότερα και αναμφίβολα προσφέρουν μέγιστη προστασία στον κινητήρα.
Όλες οι εταιρίες, πάνω στη βάση του λιπαντικού, βάζουν διάφορα πρόσθετα (15-25%) για να ενισχύσουν τις ιδιότητες
της λιπαντικής βάσης ή να δώσουν στην λιπαντική βάση, ιδιότητες που φυσικώς δεν τις έχει.
Τα λάδια εκτός των τύπων τους σε ορυκτέλαια-ημισυνθετικά-συνθετικά, τα χωρίζουμε και σε διάφορες ομάδες
(group):
• Group I/II (ορυκτέλαια)
• Group III (ημισυνθετικά)
• Group IV/V (100% συνθετικά)
• Και Group VI (100% συνθετικά)
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5322/is_200312/ai_n21340208/
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των λαδιών σε Group, δεν είναι απολύτως διακριτή, γιατί αναλόγως της σύνθεσης και
των χαρακτηριστικών, υπάρχουν πολλά λάδια που είναι ενδιάμεσης κατηγορίας δηλ. Group III-IV κ.ο.κ
Στην κατηγορία Group IV ανήκουν μόνο τα συνθετικά λιπαντικά που κατασκευάζονται από πολυαλφαολεφίνες
(polyalphaolefins, PAO).
Στην κατηγορία Group V ανήκουν τα συνθετικά λιπαντικά που προέρχονται από εστέρες. Οι εστέρες δεν προέρχονται
απαραίτητα από παράγωγα του πετρελαίου, συχνά προέρχονται και από καρπούς της γης (πχ καρυδέλαιο,
λαχανέλαιο). Οι εστέρες προσδίδουν στο λιπαντικό με σαφήνεια τις ιδιότητες που επιθυμεί ο παρασκευαστής του. Τα
λιπαντικά με εστέρες είναι αδύνατον να σταθούν χωρίς λιπαντική βάση που σημαίνει ότι πρέπει να περιέχουν
σεβαστή ποσότητα ορυκτελαίου (Group I/II/III) ή PAO (Group IV). Τα κορυφαία εστερικά λιπαντικά περιέχουν
τουλάχιστον 50% GrIV ή GrIII/IV ή GrIII (την κατηγορία της βάσης την γνωρίζουν μόνο οι παρασκευαστές τους).
Επίσης δεν υπάρχει λιπαντικό 100% Group IV καθότι δεν μπορεί να σταθεί πάνω στα μέταλλα λόγω αντίθετης
πολικότητας με αυτά. Γι αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται εστέρες.
Έτσι στην πραγματικότητα τα 100% πραγματικά συνθετικά, είτε Group IV είτε Group V είναι πάντα Group IV/V.
Στην Ευρώπη ο χαρακτηρισμός συνθετικό λιπαντικό (synthetic) απαιτεί τη χρήση 100% συνθετικής βάσης (100%
synthetic), σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου βάση νομοθεσίας και ένα λιπαντικό GroupIII μπορεί να χαρακτηρισθεί 100%
synthetic.
Προσοχή επίσης, στην αναγραφή "συνθετική βάση - synthetic base", διότι ένα ποστοστό συνθετικής βάσης έχουν και
τα ημισυνθετικά λιπαντικά. Με λίγα λόγια εάν θέλετε πλήρως συνθετικό λάδι, εξασφαλίστε την αναγραφή "πλήρως
συνθετικό-Full synthetic" ή το "100% συνθετικό-100% synthetic".
Το "συνθετικής βάσης-synthetic base" είναι συνήθως τα ημισυνθετικά λάδια
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• HTHS, Δείκτης Αντοχής Λιπαντικού (150oC) = όσο μεγαλύτερη τιμή τόσο το λιπαντικό φιλμ κατά την άσκηση
υψηλής πίεσης μεταξύ δύο μεταλλικών επιφανειών παραμένει παχύτερο σε ένα λιπαντικό (ακόμη κι αν είναι
χαμηλότερου ιξώδους).
• Viscosity Index, VI - Δείκτης Ιξώδους = περιγράφει την αντίσταση του λαδιού στη μεταβολή του ιξώδους του
με την αύξηση της θερμοκρασίας. Όσο πιο μικρός είναι αυτός ο αριθμός τόσο πιο ευαίσθητο είναι το ιξώδες
του με τη θερμοκρασία
• Flash Point, FP - Σημείο Ανάφλεξης = είναι η θερμοκρασία στην οποία το λιπαντικό παράγει ατμούς που
μπορούν στιγμιαία να αναφλεχθούν υπό την παρουσία φλόγας ή και αέρα. Σε χρησιμοποιημένο λιπαντικό το
σημείο ανάφλεξης υποβαθμίζεται, για αυτό και (πιθανόν) να εξατμίζονται ευκολότερα. Όταν η ανάφλεξη των
ατμών διαρκέσει πάνω από 5 sec., τότε μιλάμε για σημείο Καύσης Λιπαντικού(Fire Point. FP) το οποίο
βρίσκεται θερμοκρασιακά υψηλότερα από το σημείο ανάφλεξης. Στο σημείο που το λιπαντικό καίγεται
παρουσία αέρα χωρίς φλόγα καθορίζει κα το σημείο Αυτανάφλεξης.
• Pour Point, PP - Σημείο Ροής & Σημείο Θόλωσης = Το σημείο ροής είναι ηκατώτατη θερμοκρασία όπου το
λιπαντικό ρέει υπό την επίδραση του βάρους του. Το σημείο θόλωσης είναι η θερμοκρασία που, λόγω
χημικών «ανακατατάξεων», το λάδι καθίσταται θολό. Το σημείο θόλωσης είναι ανώτερο του σημείου ροής.
• Αντοχή στην οξείδωση = δείκτης αντοχής του λιπαντικού στην οξείδωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών και
παρουσίας αέρα. Συνήθως το λάδι σκουραίνει με την οξείδωση (δεν είναι βέβαια ο μοναδικός λόγος). Η
υπερβολική οξείδωση μπορεί να αυξήσει το ιξώδες.
• TAN, Total Acid Number - Οξύτητα = ποσότητα σε mgr ΚΟΗ (καυστικού καλίου-ποτάσας) για την
εξουδετέρωση της οξύτητας του λιπαντικού και μετατροπή του σε ουδέτερο pH.
• TBN, Total Base Number - Αλκαλικότητα = ποσότητα κατάλληλου προσθέτου για την εξουδετέρωση της
αλκαλικότητας του λιπαντικού και μετατροπή του σε διάλυμα με ουδέτερο pH. ¨Οσο πιο μικρός αριθμός τόσο
πιο λίγα είναι τα πρόσθετα του λαδιού. Με τη χρήση του λιπαντικού παρατηρείται πτώση του TBN.
• Sulfated Ash - Τέφρα = δημιουργείται από μεταλλικά στοιχεία που υπάρχουν στα πρόσθετα του λιπαντικού
και από τα κατάλοιπα (οξείδια, σκόνη, μεταλλικά τεμάχια) που δημιουργούνται κατά τη χρήση των λαδιών.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
• Βελτιωτές ιξώδους = αυξάνουν το δείκτη ιξώδους (VI)
• Πρόσθετα υψηλής πίεσης = παρέχουν προστασία όταν «σπάει» το φιλμ λαδιού, δημιουργώντας ένα φιλμ
στερεού λιπαντικού το οποίο έχει πολύ καλή πρόσφυση με τα μεταλλικά εξαρτήματα.
• Αντιοξειδωτικά = προστατεύουν το λιπαντικό από την οξείδωση
• Απορρυπαντικά και διασκορπιστικά πρόσθετα = αποτρέπουν την δημιουργία λάσπης (sludge) στο κάρτερ,
δεσμεύοντας την υγρασία που παράγεται από την καύση και διαρρέει προς το λιπαντικό.
• Πρόσθετα για την περαιτέρω μείωση του σημείου ροής = μειώνουν την κατώτερη θερμοκρασία στην οποία το
λάδι εξακολουθεί φυσικά να ρέει.
• Αντιδιαβρωτικά = προστατεύουν τα μεταλλικά εξαρτήματα του κινητήρα από την ηλεκτροχημική διάβρωση.
• Αντιαφριστικά πρόσθετα = μειώνουν τη διάρκεια ζωής των φυσαλίδων και συντελούν στην ένωση πολλών
μικρών σε μεγαλύτερες φυσαλίδες, ώστε αυτές να διαλύονται εύκολα.
• Λιπαρά πρόσθετα (αντιτριβικά) = βελτιώνουν την προστασία του λιπαντικού σε περίπτωση οριακής λίπανσης.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κάθε λιπαντικό, στο κουτί του αναγράφει ένα σύνολο πληροφοριών που είναι αρκετά χρήσιμα για την αναγνώρισή
του.
• Viscosity = Ιξώδες Λιπαντικού
Ενδείξεις όπως: SAE 0W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 10W-60 κ.α., είναι δείγματα αναγραφής ιξώδους. Η SAE
είναι η προδιαγραφή μέτρησης του ιξώδους.

Γενικά, το ιξώδες είναι η συμπεριφορά του λαδιού το χειμώνα και το καλοκαίρι. Η ένδειξη για παράδειγμα 10W, μας
δείχνει τη συμπεριφορά του λιπαντικού ως προς το ιξώδες του το χειμώνα (W=Winter=Χειμώνας) και η ένδειξη 40, τη
συμπεριφορά του λιπαντικού ως προς το ιξώδες του το καλοκαίρι.
Γενικά αναφέρεται, ότι όσο πιο χαμηλό ιξώδες έχει το λιπαντικό, τόσο πιο λεπτόρευστο είναι. Για παράδειγμα το
λιπαντικό 0W-20 είναι πιο λεπτόρευστο από το λιπαντικό με 10W-40 τόσο στο κρύο όσο και στη ζέστη. Η διαφορά
μεταξύ δύο λιπαντικών 0W-40 και 10W-40 είναι μόνο ως προς το χειμώνα, όπου το πρώτο (0W) ρέει πολύ πιο εύκολα
από το δεύτερο (10W). Στο καλοκαίρι όμως παρουσιάζουν παρόμοια ή ίδια συμεριφορά (δείκτης 40)
Τέλος, όταν η διαφορά μεγαλώνει αρκετά μεταξύ του δείκτη που αφορά το χειμώνα και το καλοκαίρι (π.χ λιπαντικό
10W-60), φανερώνεται η παρουσία μεγάλης ποσότητας πρόσθετων ενίσχυσης ιξώδους στο λιπαντικό με σκοπό την
αυξημένη δυνατότητα διακύμανσης του ιξώδους σε μεγάλο θερμοκρασιακό φάσμα.
Με λίγα λόγια, εάν δεν υπήρχαν πάρα πολλά ενισχυτικά ιξώδους στο 10W-60, αυτό θα ήταν 10W-30 ή 10W-40. Το
μειονέκτημα στην χρήση πολλών ενισχυτικών ιξώδους, είναι ότι με την χρήση καταστρέφονται και το λιπαντικό
υποβαθμίζεται από 60άρι σε χαμηλότερο δείκτη ιξώδους.
Αντιθέτως, όταν δεν χρησιμοποιούνται πολλά πρόσθετα ενίσχυσης ιξώδους (όπως συμβαίνει σε λάδια GroupIV/V), η
αντοχή του ανοίγματος ιξώδους σε βάθος χρόνου αυξάνει. Σε αυτά τα λάδια η "αντοχή" τους επιτυγχάνεται από την
ποιοτική συνθετική τους βάση, με αποτέλεσμα την αντοχή σε χρόνο και χρήση.
• Base Oil = Λιπαντική Βάση
Η απόδοση και τα χαρακτηριστικά διαφέρουν μεταξύ των λιπαντικών. Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι
προέρχονατι από μία «λιπαντική βάση», η οποία καλύπτει το 75-85% του λιπαντικού και μπορεί να είναι πετρελαϊκή
(mineral) ή γνήσια συνθετική.
• Type of Engine = Τύπος Κινητήρα
Ένδειξη για ποιον τύπο χρήσης κινητήρα αρμόζει (βενζίνης ή πετρελαίου ή και τα δύο)
• Manufacturer Certification = Πιστοποιητικά Κατασκευαστών
Αναφορά για το ποια πιστοποιητικά κατασκευαστών αυτοκινήτων, καλύπτει το συγκεκριμένο λιπαντικό. Μερικοί
κατασκευαστές έχουν θεσπίσει και δικά τους πιστοποιητικά προδιαγραφών λιπαντικών.
• Norms = Κανόνες API & ACEA
Τα αρχικά ACEA είναι ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, όπου έχει θεσπίσει προδιαγραφές για
τα λάδια και τα αρχικά API είναι το Αμερικάνικο Πετρελαϊκό Ινστιτούτο που και αυτό με τη σειρά του έχει θεσπίσει
προδιαγραφές λιπαντικών. Οι προδιαγραφές ACEA & API είναι απόλυτα αποδεκτές από τις αυτοκινητοβιομηχανίες
και τις εταιρίες κατασκευής λιπαντικών.
Οι κανόνες της ACEA χωρίζονται σε κατηγορίες: A-B-C-E
• A = βενζινοκινητήρες
• Β = ντιζελοκινητήρες
• C = βενζινοκινητήρες / πετρελαιοκινητήρες με κατακράτηση σωματιδίων
• E = ντιζελοκινητήρες εμπορικών οχημάτων και φορτηγών
Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει αρκετά επίπεδα απόδοσης, όπου περιγράφονται με ένα νούμερο (1,2,3 κ.λ.π),
ακολουθούμενο από ένα διψήφιο νούμερο που είναι η χρονολογία που εισήχθει η νόρμα.
Για παράδειγμα οι τυποποιήσεις ACEA του 1996, που εφαρμόστηκαν στους βενζινοκινητήρες ήταν:
Α1-96 = λιπαντικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
A2-96 = λιπαντικά κανονικής χρήσης
Α3-96 = λιπαντικά για χρήση σε δύσκολες συνθήκες
Οι αντίστοιχες τυποποιήσεις ACEA για το 2008 θα είναι:
A = βενζινοκινητήρες / Β = ντιζελοκινητήρες
Α1/Β1-08
Α3/Β3-08
Α3/Β4-08
Α5/Β5-08
C= βενζινοκινητήρες / πετρελαιοκινητήρες με κατακράτηση σωματιδίων
C1-08
C2-08
C3-08
C4-08
E = ντιζελοκινητήρες
E4-08
E6-08
E7-08
E9-08
Οι κανόνες του API χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: S & C
• S = βενζινοκινητήρες – 2011 SN
• C = ντιζελοκινητήρες – 2011 CJ4
Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει αρκετά επίπεδα απόδοσης, όπου περιγράφονται με γράμματα είτε για τους
βενζινοκινητήρες (D, E, F, G, H, J) είτε για τους ντιζελοκινητήρες (C, DI, DII, E, F, G, H)
Για παράδειγμα η SJ σημαίνει ότι αφορά βενζινοκινητήρα (S) με επίπεδα απόδοσης που καθορίζει το J επίπεδο
απόδοσης κατά API.
Ορολογία
• Fuel Economy= Οικονομία στο καύσιμο
• Oxidative Thickening = Ποσότητα αντιοξειδωτικών για την προστασία της οξείδωσης του λιπαντικού
• Piston Deposits = Εναποθέσεις στα πιστόνια κατάλοιπων καύσης
• Sludge = Λάσπη
• Wear = Φθορά
• Soot Thickening = Μικρά αιωρούμενα σωματίδια στο λιπαντικό που προέρχονται από υπολείματα καύσης και
επηρρεάζουν το ιξώδες
• Aftertreatment Compatibility = η συμβατότητα για μείωση διαφόρων κατάλοιπων καύσης που επηρρεάζουν
τα συστήματα κατακράτησης ρύπων (καταλύτες κ.λ.π)
Δεν είναι εύκολο να προτείνεις μία συγκεκριμένη εταιρία και τύπο λιπαντικού για όλους τους κινητήρες.
Ακόμη και σε έναν τύπο κινητήρα, το ιδανικό συγκεκριμένο λιπαντικό είναι αποτέλεσμα δοκιμών και συγκρίσεων,
γιατί οι κινητήρες μας διαφέρουν λόγω των διαφορετικών συνθηκών που έχουν δουλέψει, την διαφορετική
συντήρηση που τυχόν έχουμε κάνει, το κατά πόσο το "στίβουμε" στην καθημερινή μας οδήγηση και άλλα πολλά. Οι
"ανοχές" με λίγα λόγια διαφέρουν από κινητήρα σε κινητήρα και βάση αυτών θα πρέπει να επιλεχθεί το σωστό
λιπαντικό.
¶λλωστε, σκοπός δεν είναι να βάλουμε το καλύτερο λιπαντικό της αγοράς αλλά το σωστότερο για τις ανοχές του
κινητήρα μας.
Aς προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε μερικά σημεία, για μια σωστότερη επιλογή λιπαντικού.
Όταν πρόκειται να συγκρίνουμε διάφορα λιπαντικά για χρήση στο αυτοκινητό μας, πρέπει να ανατρέξουμε στις
τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών και να τα συγκρίνουμε σε ομάδες ίδιου ιξώδους.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λιπαντικού δεν θα τα βρούμε πάνω στο κουτί, αλλά σε αρχεία pdf (συνήθως), που
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο από τις εταιρίες. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος, για να μπορέσουμε να επιλέξουμε
εκείνο το λιπαντικό με τις καλύτερες προδιαγραφές προστασίας και απόδοσης.
Από όλα τα αναγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν μερικά που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, αν και
μερικοί κατασκευαστές λιπαντικών δεν δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την απευθείας
σύγκριση. Οι συγκρίσεις μπορεί να είναι δύσκολες χωρίς την πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών, αλλά όχι αδύνατη.
Παρακάτω, δίνονται τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητήσουμε στην απευθείας σύγκριση των
λιπαντικών.
• Κινηματικό Ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου
• Κινημ&a

 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 Μπορείς πολύ γρήγορα αξιόπιστα  να πληρώσεις την παραγγελία σου με αντικαταβολή όταν παραλάβεις  το δέμα της παραγγελίας στο χώρο σου ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

EUROBANK GR2402604590000910200156402    ALPHA BANK GR2101408710871002101254673

ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ +3 €

Αξιοπιστία και Ταχύτητα στην Παράδοση,

 Έλα στην παρέας μας  ΕΔΩ  για να απολαμβάνεις πρώτος τις καλύτερες προσφορές!

Φόρτωση...